Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku 
i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za wynajęcie pokoju.

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15, kończy się o godzinie 11 dnia następnego. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu.

2. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty. Płatność w obiekcie wyłącznie gotówką.

3.W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.

4.Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej.

5. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać w pokojach do godziny 22.00. Po tej godzinie uprasza się o opuszczenie obiektu lub opłacenie noclegu przez osoby niezameldowane.

6. W pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

7.Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego porozumienia.

8. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze osobie pracującej w hostelu.

9.Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Gościa lub innych osób przebywających razem z nim w pokoju.

10. Goście powinni zawiadomić pracownika hostelu w razie wystąpienia jakiejś szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.

11. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.

12. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 30 dni.

13.Za zgubienie kluczy do pokoju pobrana będzie opłata w wysokości 50 złotych.

14.Rezerwację gwarantujemy jeżeli na konto zostanie wpłacony zadatek w wys. 30% wartości całego pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem się doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, hostel zatrzymuje cały wpłacony zadatek.

15. Skrócenie pobytu nie jest związane ze zwrotem pieniędzy.

16. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.

17. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.